Vind ons op

Het idee van het konijnenhotel is ontstaan door onze konijnenopvang. Door onze jarenlange ervaring met konijntjes, kregen we ook regelmatig de vraag voor logement. Daarom zijn we dus ook gestart met ons konijnenhotel. Voor de konijnen hebben we ruime verblijven voorzien. Deze zijn ook voorzien aan de oostkant van ons huis zodat ze frisser zitten tijdens de warmere dagen.

Wij hebben in de garage ook binnenverblijven voorzien. De garage is verwarmd en in de zomer lekker fris.

Zowel de buiten- als binnenverblijven zijn voorzien van een schuilhok, dagelijks vers kruidenhooi, eten en drinken. Enkel konijnen uit het hetzelfde gezin worden samengezet. U hoeft dus zelf geen eigen eten mee te brengen, enkel hun inentingsboekje is nodig. Belangrijk is dat de konijnen ingeënt zijn tegen Myxomatose, RHD 1 en RHD 2. Dit moet gebeurd zijn met het vaccin: Nobivax Myxo RHD Plus. Dit is een jaar geldig. Als dit vaccin voor de eerste keer word gegeven, dient dit 3 weken voor het logement, gedaan te zijn. Dit vaccin geeft pas na 3 weken volledige bescherming.

Prijs:

1 konijn = 8 euro/dag                     2 konijnen = 12 euro/dag

In deze prijs is de verzorging en voeding inbegrepen. Toedienen van medicatie is 1 euro/dag meerkost.  Alle konijnen krijgen dagelijks vers kruidenhooi. Dit hooi is eerste snede en natuurlijk (op het veld) gedroogd. Dit hooi bevat verschillende soorten grassen, onkruiden, kruiden, bladeren en bloemen. Konijnen krijgen bij ons ook dagdagelijks verse groenten (10% van hun dagelijkse voeropname = 100 gram per kg lichaamsgewicht) en 20 gram per lichaamsgewicht korrels van Science Selectieve (25% vezels). Wij raden ook aan om uw konijn al aan deze voedingsgewoonte te laten wennen. Konijnen hebben een zeer gevoelig verteringsstelsel en het is belangrijk dat dit optimaal werkt. Wij raden ook aan om op voorhand een check te laten uitvoeren bij een konijnkundige dierenarts. Neem zeker keutels mee om die te laten checken op eventuele parasieten en laat de tanden ook zeker checken op eventuele haken die het eten kunnen verhinderen. Konijnen zijn stressgevoelige dieren dus het is belangrijk dat zij in optimale conditie op logement komen. Hierbij de link waarop u kan checken waar de dichtstbijzijnde konijnkundige dierenarts zich bevindt:

Konijnen en hamsters – konijnkundige dierenartsen (knagers.net)

De dag van het ophalen wordt aan de helft van de prijs gerekend. Om de rust van de dieren te waarborgen vragen wij om op afspraak, het brengen en het ophalen te plannen tussen 10 en 12 uur. U kan hiervoor een afspraak maken per mail: info@www.poezenwoef.be. Hou er rekening mee dat wij geen bancontact hebben. Gelieve het vaccinatieboekje mee te brengen. Konijnen worden enkel bij een konijn van hetzelfde gezin gezet tenzij er wordt gevraagd om te koppelen aan een adoptiekonijntje. Meer informatie over de afgestane of gedumpte konijnen die een nieuwe thuis zoeken?

Surf dan naar onze facebookpagina: Adopteer een konijn.

Koppelvakantie kan ook bij ons gebeuren. Heeft u 2 konijnen die om een bepaalde reden niet meer met elkaar overweg kunnen, dan kunt u beide ook bij ons een paar dagen onderbrengen. Wij koppelen ze dan opnieuw op neutraal terrein en houden hun gedrag in de gaten. Op die manier kunnen de konijnen “gereset” worden waardoor ze opnieuw met elkaar kunnen samenleven. Bent u op zoek naar een vriendje voor uw konijn en wilt u liever niet zelf de koppeling volgen. Dan kunt u ook uw konijn naar ons brengen en kunnen wij kijken met welk adoptiekonijn er de beste klik is. Eénmaal de koppeling voltooid is, kunnen ze dan weer naar huis vertrekken. Een voltooide koppeling loopt meestal over een 3-tal dagen. Meer informatie over een koppeling kan u in dit document terugvinden: Infofiche

Tijdens het verblijf kan er ook een verzorgingsbeurt worden gegeven.

 • nagels: 10 euro
 • poep kort knippen en nagels: 20 euro
 • borstelbeurt kortharig konijn: 20 euro
 • borstelbeurt langharig konijn en knippen: 30 euro

Algemene voorwaarden:

  • Normaal verblijf: 1 konijn € 8,- per dag, 2 konijnen in één verblijf € 12,- per dag. Koppelvakantie kan ook, wordt geen meerprijs gerekend.
  • In deze prijs is verzorging, vers kruidenhooi, groenten (voor konijnen die groenten gewoon zijn) en biks (science selective) inbegrepen.
  • Er wordt een voorschot van 50 euro gevraagd. Bij storting van het voorschot is de reservatie genoteerd.
  • Bij annulatie wordt er een administratieve kost van 50 euro gerekend indien dit binnen de 14 dagen op voorhand gebeurd.
  • Het totale verblijf wordt afgerekend bij het brengen van het dier. Breng dit geld cash mee, aangezien wij niet over bancontact beschikken.
  • U brengt en haalt uw konijn(-en) op afspraak. Dit kan van ma – zat tussen 10 en 12 uur. De afspraak kan per mail (info@poezenwoef.be) gemaakt worden.. Indien er toch buiten de openingsuren wordt gebracht of opgehaald, wordt de laatste dag als een hele dag gerekend.
  • Uw konijnen moeten gevaccineerd zijn tegen Myxomatose, RHD1 en RHD2. Vaccinatiebewijs moet ter inzage getoond worden bij aankomst. Laat uw konijnen enten met het vaccin: Myxoplus. Dit geeft voor een 1 jaar bescherming en is een betrouwbaar vaccin. Er zijn ook andere vaccins op de markt, maar deze geven maar een beperkte bescherming die meestal maar een 6-tal maanden werkt.
  • Wij hebben het recht een konijnkundige dierenarts te consulteren bij twijfel over de gezondheid van uw konijn. Kosten van het consult en medicatie zijn voor rekening van de eigenaar. Voor het vervoer wordt 10 euro aangerekend. Toedienen van medicatie is 1 euro/dag.
  • Wij maken gebruik van de diensten van dierenkliniek De Brem, dierenarts Tom De Remiens. Dit is een konijnendeskundige dierenarts. Op volgende link kunt u ook een konijnkundige dierenarts, in uw buurt, terugvinden: https://www.knagers.net/kkda.htm
  • Het is belangrijk dat konijnen voldoende vezels opnemen. Hun dieet dient dus uit 80% hooi te bestaan. Konijnen hebben een uniek darmstelsel waarbij de dikke darm bestaat uit 2 delen. De plaats waarbij de dikke darm in 2 delen opsplitst heet de fusus coli. Op deze plaats wordt de voeding verdeelt in: onverteerbare stukken, die het lichaam als zijnde, harde keutels verlaat en deels in verteerde stukken, die het lichaam als zijnde blindedarmkeutels verlaat. Indien het konijn niet voldoende vezels opneemt, maar wel vele suikers, zullen deze blindedarmkeutels niet aantrekkelijk zijn waardoor het konijn, deze niet wilt opeten. Hierdoor kan het konijnen een tekort aan vitamine B, K en eiwitten, oplopen. Laat het snoepgoed en kleurrijke biks dus achterwege. Deze bevatten vele suikers die ook de werking van de darmen afremmen en de slechte bacteriën in hun darmen voeden. Hierdoor kunnen ze in stresssituaties makkelijker gasbuik en andere problemen krijgen. Ook verstoren deze snacks het natuurlijke gedrag van konijnen. 4 à 6 uur, nadat ze hebben gegeten, produceren konijnen, hun blindedarmkeutels. Dit gebeurd enkel als ze zich 4 à 6 uur, rustig gedragen en het spijsverteringsstelsel tot rust komt. Indien ze na hun biks, tussendoor nog snoepgoed krijgen, wordt dit systeem verstoord. Probeer daarom dagelijks op een vast tijdstip te voeren en geen tussendoortjes te geven, maar geef ze wel heel de dag door, de mogelijkheid, om van hun hooi te eten. Het liefst eten ze kruidenhooi uit een hooiruif.
  • Wij kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het overlijden van uw konijn(-en). Konijnen zijn prooidieren waardoor ze heel stressgevoelig zijn. Konijnen dragen ook verschillende parasieten bij zich zoals Coccidiose, E. Cuni Culli, Pasteurella,…Dit krijgen ze meestal al van de moeder mee. Door de stress kan de weerstand van het konijn dalen, waardoor deze parasieten zich kunnen gaan vermeerderen en het konijn ziek kan worden. Meer informatie over deze risicofactoren kunt u terugvinden in onze informatiefiche (terug te vinden op www.poezenwoef.be/konijnenhotel). Zorg daarom dat uw konijn in perfecte conditie is en de juiste voedingsgewoonten heeft. Vooral het spijsverteringsstelsel is afhankelijk van het autonome zenuwstelsel. De fusus coli (onderdeel van de dikke darm) reguleert de scheiding van verteerbaar (blindedarmkeutels) en niet-verteerbaar materiaal (gewone keutels). Echter is deze fusus coli ook afhankelijk van de productie van de adrenaline klieren. Als het konijn dus stress ervaart, zullen deze adrenaline klieren ook meer stoffen produceren wat invloed heeft op de werking van deze dikke darm, waardoor verscheidene ziektesymptomen kunnen ontstaan. Hierdoor heeft stress een grote invloed op de darmflora waar vele parasieten en bacteriën leven. Indien het darmstelsel al niet optimaal functioneert, is het konijn vatbaarder voor ziekten. Wij doen uiteraard zoveel mogelijk ons best om de stress te beperken door ruime verblijven aan te bieden en de rust te respecteren en ze de juiste voedingsgewoonten aan te leren. Als juist voedingsschema raden wij aan het konijn op een dieet te zetten dat 80% kruidenhooi inhoudt. 25 gram/kg brokjes van Science Selective, te geven, aangevuld met groenten.
  • Hou de keutels en het gedrag van uw konijn, ook de dagen na het logement in het oog. De verandering van omgeving en het vervoer zijn stressvolle situaties, wat ook, na het logement effect kan hebben op hun darmen. Indien ze de dagen na het logement kleinere of geen keutels maken, is het best ze dwangvoeding te geven, totdat hun verteringsstelsel weer optimaal werkt.
  • Hou rekening met het feit dat konijnen die alleen op logement komen, meer stress ervaren, dan konijnen die als koppel op vakantie komen. Konijnen die alleen komen ervaren het gemis van hun eigenaar harder, waardoor ze slechter kunnen gaan eten en vatbaarder worden voor andere ziekten. Een konijn is een sociaal dier en is gelukkiger met een konijnenvriendje. Indien u op zoek bent naar een konijnenvriendje is er ook een mogelijkheid om er een koppelvakantie van te maken met 1 van onze adoptiekonijnen. Deze kunt u terugvinden op onze facebookpagina: adopteer een konijn.
  • Gelieve uw konijn jaarlijks te laten checken op haken, op de tanden.
  • Wij zijn voorzien met de nodige medicatie die dringend moet worden gegeven wanneer wij bepaalde symptomen waarnemen en beschikken ook over een warme lamp om een ziek konijn te ondersteunen. 24/24 kunnen wij terecht in onze dierenkliniek.
  • Door de aanwezigheid en geur van andere konijnen kan dit voor verplaatsbare agressie zorgen, tussen konijnen, uit hetzelfde gezin. Ook tijdens een koppelvakantie kan het gebeuren dat konijnen elkaar een knauw geven. Wij doen al het mogelijke om dit te voorkomen en als dit toch gebeurd, geven wij natuurlijk ook de nodige verzorging.
  • Langharige konijnen worden in de zomer kort geknipt om het risico op maden te verkleinen.
  • Bij niet ophalen, behoudt Poezenwoef zich het recht de konijnen te herplaatsen, dit is niet herroepbaar. Restitutie van de verblijfskosten is in dit geval niet mogelijk.
  • De eigenaar verplicht zich, om direct aan Poezenwoef door te geven, indien er zich omstandigheden voordoen waardoor de konijnen niet kunnen worden opgehaald. Bij voorkeur per mail (info@poezenwoef.be). In overleg wordt er dan naar een passende oplossing gezocht.
  • Eventuele geschillen worden via het vredegerecht geregeld.
  • Op volgende link kunt u ons contract terugvinden, dat wij graag, ondertekend, bij het brengen van de konijnen of per email (info@poezenwoef.be) ontvangen: Verblijf Poezenwoef

Wenst u nog meer informatie over de verzorging, ziekten, huisvestiging etc, klik dan op volgende link: Infofiche