Cursus konijnendeskundige:

Heb je een passie voor konijnen, wil je op professionele basis werken met konijnen, wil je meer leren over het koppelen van konijnen, hun gedrag, verzorging en nog zoveel meer. Dan is deze cursus wel iets voor jouw. Deze cursus kan je op eigen tempo, thuis studeren. Via mail behelp ik je met al je vragen. Wat komt er allemaal aan bod in deze cursus om een konijnendeskundige te worden:

 • Wat is het oorspronkelijke gedrag van het konijn
 • Aan welke behoeften dien je te voldoen om een gelukkig konijn te hebben
 • (Huisvestiging, waarop letten?
  • Hoe beschermen tegen roofdieren
  • Hoe zindelijk maken
  • Verschil tussen binnen en buiten
 • Hoe werkt het spijsverteringsstelsel?)
 • Waarop dien je te letten ivm de juiste voeding
  • (uit wat dient de brok te bestaan, hoe werkt het spijsverteringsstelsel)
 • Hoe een konijnentuin aanleggen
 • Wat zeggen de keutels van een konijn, over zijn conditie
 • Gasbuik en verstopping, wat te doen?
 • Oorzaken van veel plassen bij konijnen
 • Virussen, Bacteriën en parasieten, schimmels en infectieziekten die effect hebben op konijnen
 • Vaccinatie
 • EHBO
 • Gedragsproblemen bij konijnen
 • Konijnen en genetica
 • Welke verschillende karakters heb je?
 • Hoe moet je konijnen koppelen
  • Praktijkervaringen
 • Konijnenhotel
 • Konijnenopvang opstarten
 • Koppelvakanties
 • Hoe een konijn trimmen
  • Functies van de vacht
  • Vachtgroeicyclus
  • Soorten konijnen en hun vacht

Hierbij een link naar de inhoudstafel: inhoudsopgave

Hierbij een link naar de infofiche waarbij je al een kleine inkijk krijgt, in de cursus (die 300 pagina’s bevat): Infofiche-5.pdf (poezenwoef.be)

Vaardigheden en skills:

 • Je bent in staat op tijd ziektesymptomen te lezen en correct te handelen
 • Je kan konijnen op de juiste manier koppelen
 • Je bent in staat gedragsproblemen bij konijnen op te lossen
 • Je kan een konijn de juiste vachtverzorging geven
 • Je weet op wat je moet letten om een konijnenhotel- of opvang te runnen

Toekomstmogelijkheden

 • Zelf opstarten van een konijnenhotel- of opvang
 • Je bent een expert in het koppelen van konijnen
 • Zelfstandige konijnentrimmer worden
 • Mensen begeleiden met gedragsproblemen van konijnen.

Deze cursus is een uitgebreide handleiding doorheen de konijnenwereld. Bij de opstart van mijn eigen konijnenopvang- en hotel ben ik op verschillende obstakels gebotst. Het konijn is een stressgevoelig dier dat heel vatbaar is voor spijsverteringsproblemen en parasieten. Het konijn is ook een prooidier dat signalen van ziekten en problemen, zolang mogelijk wil verbergen. Echter is het belangrijk direct te reageren, want als het konijn stopt met eten, kan het binnen de 24 uur sterven. Ook de behandeling van verschillende aandoeningen wordt besproken waardoor je thuis, al de nodige stappen kan zetten. Het konijn is ook een eigenzinnig dier dat niet zomaar bij een ander konijn kan geplaatst worden. Echter zijn konijnen wel sociale dieren die graag een vriendje hebben. Er dient dus gekoppeld te worden, maar dit dient wel met de nodige kennis gedaan te worden. Bij de opstart van de konijnenopvang botste ik dus op veel van deze obstakels en ik miste een boek waarin er een leidraad werd gegeven. Hierdoor is het idee ontstaan om de informatie en mijn eigen ervaringen, te bundelen in een boek. In dit boek wordt er niet enkel ingegaan op de voeding, huisvestiging en verzorging van een konijn, maar er wordt ook gekeken hoe je op een professionele manier met konijnen kan omgaan. Is een konijnenhotel of een konijnenopvang altijd je droom geweest en weet je niet hoe je hieraan moet beginnen? Dan is de boek het ideale boek. Ook voor konijnentrimmers, dierenwinkels, kwekers of gewoon mensen die graag meer willen weten over het konijn, is het een interessant boek. Er wordt dieper ingegaan op het voorkomen van spijsverterings-, gedrags- en gezondheidsproblemen. Er worden tools aangereikt waarbij je een konijn, een lang en gezond leven, kan geven. Eén van deze tools is de schaal van stressbestendigheid. Het konijn is een stressgevoelig dier, waarbij er rekening dient gehouden te worden met verschillende factoren. Deze factoren zijn in de schaal van stressbestendigheid gegoten, waardoor je een beter overzicht hebt. Ook wordt er dieper ingegaan op koppelingen van konijnen, de verschillende konijnenkarakters worden uitgebreid besproken, gedrag, genetica en problemen die voortvloeien uit foute voeding, huisvestiging komen allemaal aan bod. Er wordt ook aandacht besteed aan de vacht van het konijn en hoe je dit het beste kan onderhouden. Na het leren van deze cursus weet je dus perfect hoe je konijnen in optimale conditie kan houden, hoe je konijnen kan koppelen en hoe je problemen kan voorkomen in verband met stress, ziekten en parasieten. Je bent voorbereid op obstakels, waardoor je ook op een professionele manier, met konijnen kan werken. Je krijgt inzicht in het verband tussen voeding, stress en spijsverteringsproblemen en leert kritisch kijken naar de verzorging van een konijn.

 

Sterke punten

 

Het is een cursus waarin niet enkel iets wordt gezegd over voeding, maar waarin ook dieper wordt ingegaan op de werking van het spijsverteringsstelsel. Welke invloed heeft voeding? Konijnen die slechte voeding krijgen, hebben meer kans op allerlei spijsverteringsproblemen zoals bv. gasbuik, wat voor problemen kan zorgen als het konijn op logement komt. Welke invloed heeft stress op de gezondheid van een konijn? Hoe kunnen de negatieve effecten van stress beperkt worden? Hiervoor heb ik: de schaal van stressbestendigheid, opgesteld. Het stressniveau van konijnen wordt door verschillende factoren beïnvloed. Echter zijn veel mensen zich niet bewust van deze factoren. Deze schaal kan mensen helpen, deze factoren beter in te schatten. Ook wordt er dieper ingegaan op koppelingen, soorten van aanpak en deel ik mijn eigen ervaringen. Ondertussen heb ik al een 500-tal koppelingen achter de rug. Bij het koppelen van konijnen dien je rekening te houden met verschillende factoren, anders kan het heel fout gaan. Dit wordt allemaal uitgebreid beschreven. Ook beschrijf ik de verschillende karakters van konijnen, wat je in andere boeken, niet terugvindt. Ook de beschrijving van een groepskoppeling en koppelvakanties zijn uniek. Er wordt ook dieper ingegaan op ziekten en vaccinaties. Als je professioneel met konijnen werkt, is het belangrijk de symptomen van ziekten, vlug te kunnen herkennen en accuraat te reageren. Doordat ikzelf ondertussen al 5 jaar een konijnenhotel uitbaat, ben ikzelf al op heel wat obstakels gebotst en deze heb ik allemaal in een hoofdstuk: konijnenhotel gegoten waarbij mensen ook een voorbeeld krijgen van afspraken die ze best op voorhand met de klant op papier zetten. Met welke zaken dien je rekening te houden, zoals een ziek konijn, een moeilijke klant, hoe voorkom je problemen? Bv. zet geen konijnen op zand, want parasieten laten hun sporen, in zand achter, waardoor andere konijnen besmet kunnen geraken en ziek worden. Wat moet je wettelijk in orde maken? Wat dien je in orde te maken om een erkende konijnenopvang op te starten. Er handelt ook een hoofdstuk over de vacht en het trimmen van konijnen, wat ook uniek is. Plus is het ook voor professionele konijnentrimmers en dierenwinkels belangrijk om over zoveel mogelijk informatie te beschikken, aangezien zij een aanspreekpunt zijn voor konijneneigenaars. Het konijn is in opmars en wordt veelvuldig door jonge mensen in huis gehaald. Dit merken we ook in de opvang, waarbij we nu jaarlijks een 200-tal konijnen herplaatsen. Ondertussen zitten we al aan de 3000 volgers en het publiek dat bij ons komt adopteren zijn mensen tussen de 20 en 40 jaar oud. We merken ook dat er veel vraag is naar duidelijke informatie, rond het konijn. Vele mensen zien konijnen als knuffeldieren, die ze alleen in een hokje zetten met wat brokjes. Hierdoor staat het konijn op de 3de plaats van meest mishandelde dieren. Ook hebben konijnen last van een puberteit en hebben ze niet de gemakkelijkste karakters. Dit dient consequent aangepakt te worden, anders kan dit resulteren in gedragsproblemen. Ook foute huisvestiging en foute voeding kunnen voor gedragsproblemen zorgen. Dit wordt ook in een hoofdstuk besproken en er worden oplossingen aangereikt. Dus het is ook belangrijk dat particulieren beter worden geïnformeerd over het konijn.

Korte CV over de lesgeefster:

Na een aantal jaren als dossierbeheerder in de verzekeringen te hebben gewerkt, heb ik mijn carrière een serieuze draai gegeven en ben ik mijn eigen zaak opgestart (2013 ):

Jobomschrijving: Ik rij rond met het mobiele kapsalon waarin zowel honden, katten als konijnen, een volledige trimbehandeling kunnen krijgen. Dit houdt in: nagels knippen, in model knippen, plukken, oren plukken, wassen en drogen. Mijn man heb ik volledig opgeleid en zo wisselen wij elkaar af zodat er ook altijd iemand aanwezig is in ons kleinschalig dierenhotel.

Start kleinschalig hotel voor hond, kat en konijn (2014 tem 2021):

Jobomschrijving: Door de ervaring van eigen dieren en de vraag van de klanten om hun dieren op te vangen, is het idee ontstaan om een dierenhotel op te starten. Samen met mijn man verzorgen wij honden, katten en konijnen, in huiselijke sfeer. De honden verblijven bij ons in groep en moeten dus sociaal zijn. Dit wordt door ons in een kennismakingsgesprek beoordeeld. Katten verblijven bij ons samen in een grote kattenren. Katers moeten gecastreerd zijn. In 2014 heb ik mij ook aangesloten bij VZW Jodipro. Dit is een konijnenopvang en sindsdien fungeer ik dus als tussenstation voor konijnen die een nieuwe thuis zoeken. Meer info over onze adoptiekonijntjes kunt u terugvinden op facebook: adopteer een konijn. Door de konijnenadopties, kreeg ik ook regelmatig de vraag of ik in de vakantie konijnen kon opvangen, waardoor ook het konijnenhotel actief werd.

4 mei 2019: ontvangen van het getuigschrift: opleiding tot asielmedewerker.

Oktober 2020: opstart eigen konijnenopvang “Adopteer een konijn”. Hiervoor werkte ik al 6 jaar, op vrijwillige basis, als opvanggezin voor de konijnenopvang: Jodipro en daarna voor de konijnenopvang: “het vrolijke konijnenhol”. Doordat de vraag naar opvang voor gedumpte konijnen zo groot werd ben ik in oktober (2020) zelf gestart met een erkende konijnenopvang: Adopteer een konijn. (HK30107047).

Kosten

Wens je deze professionele opleiding te volgen, dan kan dit op je eigen tempo, thuis. Je kan deze cursus op je eigen tempo volgen  met de digitale versie. Hierbij komt de kostprijs op 155 euro. Deze betalingen kunnen ook in termijnen worden voltooid: 3 x 52 euro.

Heb je deze cursus voltooid, dan krijg je een getuigschrift en ben je officieel een konijnendeskundige.

Voel je je gebeten en wil je je graag inschrijven. Stuur dan:

Naam:

Voornaam:

Adres:

Geboortedatum:

Geboortegemeente:

Telefoon:

Per email naar: info@poezenijn.be

U ontvangt na aanmelding een persoonlijke bevestiging van uw inschrijving en eventueel een factuur voor de aanbetaling. Zodra het geld op onze rekening: BE22 7370 5161 4147, is toegekomen, wordt de cursus opgestuurd.