Steun onze opvang en bestel via deze link je benodigdheden op Zooplus. Op Zooplus kan je accessoires, voeding en uitrusting terugvinden voor je geliefde huisdier. Klik op de foto en steun zo onze konijnenopvang.

Word steunend lid:
Kan je zelf geen konijntjes meer verzorgen, maar wil je toch je steentje bijdragen? Mits een donatie van 15.00 euro zorg je ervoor dat onze konijntjes die niet geadopteerd geraken toch nog een leuk leven kunnen hebben. Dit geld kunnen we ook gebruiken voor de voeding, onderhoud of voor konijntjes die een zware operatie nodig hebben. Schrijf uw donatie over op rekeningnummer: BE88 3630 6742 4841 met referte: steunend lid. Stuur ons nog een email met referte: steunend lid en ontvang onze 3-maandelijkse nieuwsbrief en krijg 5 % korting op de workshop konijn voor professionals deel 1.

  
Duo Legaat:
Uw erfenis kan het verschil maken voor onze konijntjes die op zoek zijn naar een nieuwe thuis.
Nadenken over de dood doen we natuurlijk liever niet, maar toch is het zinvol dit wel te doen. Dankzij een testament komt uw geld terecht bij wie u belangrijk vindt. Naast vrienden en familie kan u ook een goed doel opnemen in uw testament. Ook u kan het verschil maken, door de konijntjes, op te nemen in uw testament. Geef een gedeelte van uw nalatenschap een bijzondere bestemming en help konijntjes in nood.

Een woordje uitleg:
Het duo-legaat kan gedefinieerd worden als de techniek waarbij in een testament een legaat wordt toegekend aan een organisatie met een onbaatzuchtig doel onder de last om de successierechten op een ander legaat in datzelfde testament te betalen.
Het duo-legaat is bijgevolg een legale methode om een deel van uw vermogen na te laten en dit zonder uw erfgenamen enig nadeel te bezorgen. Het duo-legaat zal voor de erfgenamen een besparing van successierechten betekenen en het biedt de mogelijkheid om de netto-erfenis te laten stijgen.

Systeem
Artikel 64, § 2 van het Wetboek van Successierechten bepaalt dat men via een testament kan bepalen dat persoon X een legaat ontvangt, vrij van successierechten, op voorwaarde dat persoon Y de last tot betaling van het successierecht van X overneemt. In het testament stelt de erflater een bijzondere legataris en een algemene legataris aan. De algemene legataris, heeft als opdracht de successierechten van de bijzondere legataris (neef, nicht, tante, buur, vriend,…) en de kosten van de vereffening van de nalatenschap ten laste te nemen.

Voordeel
Niet je familielid, buur of vriend betaalt de successierechten, maar wel het goed doel, heeft voor haar gedeelte van het legaat een verlaagd successierechtentarief (tarief = 8.5 %).
Door een duo-legaat kan de erflater ervoor zorgen dat zijn erfgenamen geen successierechten betalen omdat wij deze last dragen. Men kan er bovendien voor zorgen dat de netto-erfenis stijgt dankzij het duo-legaat. Aan de andere kant kan de erflater ervoor zorgen dat een gedeelte van de nalatenschap voor wetenschappelijke & maatschappelijke doeleinden wordt aangewend. Dit is ontegensprekelijk een win-win situatie voor alle betrokken partijen.
Uw eigen notaris is de aangewezen persoon om u te adviseren bij het opstellen van uw testament. Hij kan een notarieel testament opstellen of kan uw eigenhandig testament in bewaring nemen of laten registreren.